دسته: معرفی روستاهای جلفا

فروردین 16
روستای داران جلفا

روستای داران، مقصد کوهنوردان صعود کننده به کمکی داغی (کوه کیامکی) برای مردم روستای…