دسته: معرفی آیین های مردمی شهرستان جلفا

فروردین 25
قورود قیله یا قوروت قیله: غذای محلی جلفا

بچه که بودم یادمه مادربزرگ بابام به غذایی میگفت قورود قیله و از اون به عنوان غذای محلی…