دسته: معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی جلفا

فروردین 18
جلفا، شهر درناها

جلفا شهر بدون گورستان، شهر بدون بیسواد و حالا شهر درناها جلفا، شهر درناها. باید اعتراف…